แบนเนอร์ ขนาดที่ใช้กับโฆษณา google Adwords

 
Small Square (200 x 200) Skyscraper
(120 x 600)
       Wide Skyscraper
(160 x 600)
Small square


Square (250 x 250) 
Inline
 

Medium Rectangle (300 x 250)Inline


Large Rectangle (336 x 280)Inline
Skyscraper
Wide Skyscraper
*** ตัวอย่างแบนเนอร์นำมาจากเว็บไซต์ www.google.com