แบนเนอร์ ขนาดมาตรฐาน

Standard Banner Size
 

ขนาดมาตรฐานของแบนเนอร์ (Standard Banner Size)

  แบนเนอร์ถือเป็นเครื่องมือโฆษณาที่สำคัญ ปัจจุบันเวปไซด์ต่างๆก็มักจะมีพื้นที่ในการติดป้ายโฆษณา
บ้างก็เพื่อสร้างคอมมูนิตี้(Communities)ระหว่างเว็บไซต์ด้วยกันเเอง
บ้างก็เพื่อการสร้างรายได้ ด้วยการให้เช่าพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เว็บไซต์อื่นๆ
ในเว็บไซต์เหล่านั้นจะมีแบนเนอร์มากมาย หลากหลายสีสัน หลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบที่เป็น
ภาพนิ่ง (statics banner) ภาพกระพริบ(gif animation) และภาพเคลื่อนไหว (Flash animation)
แต่ละเวปไซด์ก็มีขนาดที่แตกต่างกันไป แต่จริงๆแบนเนอร์นั้นมีขนาดมาตรฐานที่มีการยอมรับกันอย่างเป็นสากลอยู่
โดยทาง IAB (Internet Advertising Bureau)
และ CASIE(Coalition for Advertising Supported Information and Entertainment)
ได้กำหนดขนาดมาตรฐานในการทำแบนเนอร์ไว้ 8ขนาดคือ
   
  1) 468x60 pixel: Full Banner: แบนเนอร์ที่นิยมใช้กันมาก โดยส่วนใหญ่จะนำไปวางไว้บนสุด หรือล่างสุดของหน้าเว็บไซต์
  468x60 banner
   
  2) 234 x 60 pixel: Half Banner: เป็นแบนเนอร์ขนาดที่ส่วนใหญ่จะนำมาตัดใส่ด้านบนในส่วนที่ต่อจากโลโก้เว็บไซต์
  234x60 banner
   
  3) 120 x 240 pixel: Vertical Banner: แบนเนอร์ขนาดที่นิยมใช้ไปวางไว้ในขอบขวา หรือขอบด้านนึงของเว็บไซต์
เนื่องจากใช้แสดงพื้นที่ในแนวดิ่ง ไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้แสดงเนื้อหาของเวปไซด์มากนัก
  120x240 banner
   
  4) 120 x 90 Pixels: (Button 1)
  120x90 banner
   
  5) 120 x 60 Pixels: (Button 2)
  120x60 banner
   
  6) 125 x 125 Pixels: (Square Button)
  125x125 banner
   
  7) 88 x 31 Pixels: (Micro Button) ขนาดเล็กสุดในระบบมาตรฐานแบนเนอร์ มักใช้ในการแลกเปลี่ยนกันเองในหมู่เว็บไซต์
  88x31 banner
   
  8) 728 x 90 Pixel: Leaderboard แบนเนอร์ขนาดใหญ่ เป็นแบนเนอร์ขนาดนิยมขนาดใหม่ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ใช้อินเตอร์เนต
สามารถเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เนตได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิม ทำให้แบนเนอร์ขนาดใหญ่ แม้มีขนาดไฟล์งานที่ใหญ่กว่ามีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถแสดงข้อมูล
ของสินค้าและบริการได้มากกว่า
728x90 banner
   
  *** แบนเนอร์ขนาดพิเศษ 160x600 หรือ Skyscraper ซึ่งมักจะวางชิดซ้าย
หรือบางครั้งก็ชิดขวาของหน้าเวปไซด์ มีขนาด160x600 pixel ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแบนเนอร์มาตรฐานแบบเดิม 468 x 60
ถึงกว่าสามเท่า และแน่นอนว่าขนาดใหญ่ขึ้นก็ย่อมดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น
  160x600 banner
 
Back to Homepage
  ThaiBestAd Team
   
  Related Topic
  - ลงแบนเนอร์โฆษณาที่ไหนดี
  - ขนาดแบนเนอร์ที่ใช้ลงโฆษณากับ google.com