ลงแบนเนอร์โฆษณาที่ไหนดี

ลงโฆษณาที่ไหนดี ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 

ลงโฆษณาที่ไหนดี

   
  พื้นที่ลงโฆษณาในเว็บไซต์์ปัจจุบันมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย แต่การลงโฆษณาให้ได้ผล
ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะลงโฆษณาลงในเว็บที่มีจำนวนคนเข้าชมเยอะเท่านั้น แต่เราต้องคำนึงถึง
ปัจจัยอีกหลายๆอย่าง เช่น กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาคือใคร, เป้าหมายในการทำโฆษณาคืออะไร, มีงบประมาณเท่าไหร่ในการทำโฆษณา คำถามเบื้องต้นเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่า คุณควรจะลงโฆษณาที่ไหนให้ได้ผลดีที่สุด
เริ่มต้นจากการพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าและบริการของคุณคือใคร จากนั้นก็ดูว่า เว็บไซต์ ์ที่คุณต้องการลงโฆษณานั้น ผู้เข้าชมส่วนใหญ่คือใคร คนเหล่านี้ใช่กลุ่มที่จะมาซื้อสินค้าและบริการของคุณหรือไม่
   
 

กำหนดเป้าหมายในการทำโฆษณา

โดยทั่วไปเป้าหมายในการทำโฆษณาที่นิยมกันคือ
1 เพื่อแนะนำสินค้าและบริการ
2 ขายสินค้าและบริการ
3 เพิ่มยอดคนเข้าเวปไซด์
4 เพื่อสร้างแบรนด์ของคุณให้คนได้รู้จัก
5 เพื่อเก็บข้อมูลและผลตอบรับจากลูกค้า
6 เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
7 เพื่อย้ำเตือนให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้าของคุณ
8 เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการจากเว็บไซต์์ของคุณ
ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเป้าในการทำโฆษณา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายได้แล้ว เราก็จะสามารถทำแบนเนอร์โฆษณาออกมาให้ตรงกับเป้าหมายในการโฆษณาของคุณ
 

งบประมาณในการทำโฆษณา

เว็บไซต์์ต่างๆที่มีพื้นที่ให้ลงโฆษณาปัจจุบันนี้มีราคาในการเช่าพื้นที่โฆษณาต่างๆกัน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ถ้าหากเป็นเว็บไซต์์ที่มีผู้ชมเป็นจำนวนมากต่อวัน ราคาพื้นที่โฆษณาก็จะแพงไปด้วย เว็บไซต์์ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นหลายๆส่วน ให้ลองพิจารณาเลือกส่วนที่คิดว่ากลุ่มลูกค้าของเราจะเข้าไป
เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีระบบการลงทะเบียนสมาชิก ซึ่งจากข้อมูลส่วนนี้จะทำให้เว็บไซต์เหล่านี้สามารถรู้ได้ว่า สมาชิกของตนอายุ, เพศ, การศึกษา หรือฐานเงินเดือนได้ คุณอาจลองขอข้อมูลเหล่านี้จากเว็บไซต์ ์ที่ต้องการลงโฆษณา เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนลงโฆษณาได้
เช่น ถ้าหากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มวัยรุ่น คุณก็อาจเลือกลงโฆษณากับเว็บไซต์์ที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้บริการ เช่น เว็บสติกเกอร์บอร์ด เว็บพอร์ทอล เว็บดนตรี เว็บเกมส์ หรือห้อง Chat ออนไลน์ แต่ถ้ากลุ่มลูกค้าคุณเป็นนักธุรกิจ คุณก็ต้องดูเว็บไซต์์ที่มีกลุ่มนักธุรกิจเข้าไปใช้บริการ โดยคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลจำนวนคนเข้าเว็บไซต์์ได้ที่ www.Truehits.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์์ที่จะให้ข้อมูล จัดอับดับเว็บไซต์์ออกเป็นหมวดหมู่

บริการข้อมูลเว็บไซต์์ที่ให้เช่าพื้นที่โฆษณา

 

 
Back to Homepage
  ThaiBestAd Team
   
  Related Topic
  - แบนเนอร์ขนาดมาตรฐาน
  - ขนาดแบนเนอร์ที่ใช้ลงโฆษณากับ google.com